certyfikat FSC

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® NC-FM/COC-0016493 ważny jest od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2019 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów. Ocena taka dokonywana jest podczas corocznych auditów w jednostkach certyfikowanych. Spełnianie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki leśnej polega między innymi na ochronie rzadkich gatunków flory i fauny, ochronie obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i społecznych, nie wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia, zachowaniu odpowiedniej ilości drewna martwego do naturalnego rozpadu, unikaniu stosowania pestycydów (z wyłączeniem szkółek). Tak więc posiadacze certyfikatu FSC® muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku Lasów Państwowych zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce.

Załączniki: poniżej do pobrania scany certyfikatów.

Uaktualniony certyfikat: Wprowadzona zmiana: dodana norma FSC-STD-40-004 V3-0 związana z pozytywnym wynikiem przeprowadzonego w miesiącu sierpniu 2018 auditu rozszerzającego certyfikat o ZTiS LP Świerklaniec.


Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach od 21.12.2015 - 20.12.2018 r. posiada certyfikat PEFC o numerze PL PEFC-12/0058.

 

 

Materiały do pobrania