Asset Publisher Asset Publisher

Szkody łowieckie zgłaszamy do Gmin

Z dniem 1 kwietnia zmieniły się zasady zgłaszania szkód łowieckich.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) Nadleśnictwo Ujsoły informuje o zmianie sposobu zgłaszania szkód łowieckich.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela uprawy.