Położenie

Nadleśnictwo Ujsoły jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Historia

Nadleśnictwo Ujsoły w obecnym kształcie utworzono w roku 1974

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja nadleśnictwa

Projekty i fundusze

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich