Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Ujsoły w obecnym kształcie utworzono w roku 1974

Historia lasów Nadleśnictwa Ujsoły w obecnych swych granicach  jest ściśle związana z historią ziemi żywieckiej, noszącej w dawnych czasach miano "Państwa Żywieckiego", które w ciągu wieków często zmieniało swych właścicieli. Wśród posiadaczy byli: król Kazimierz Jagiellończyk, hrabia Piotr Komorowski, królowa Konstancja (żona Zygmunta III Wazy), Jan Wielopolski.
W roku 1838 dobra Wielopolskich kupili spokrewnieni z rodziną cesarską Habsburgowie. Powiększali oni tereny leśne, które w roku 1945 sięgały 44 tys. ha.
Habsburgowie byli ostatnimi prywatnymi właścicielami lasów. W 1945r. zostały przejęte przez Skarb Państwa i włączone w utworzone w tym samym roku Lasy Państwowe.
Z dawnych Zarządów Lasów Złatna i Ujsoły utworzono Nadleśnictwo Ujsoły, a z Zarządów Rycerka i Sól - Nadleśnictwo Rycerka.

W roku 1974 połączono dotychczasowe Nadleśnictwa Ujsoły i Rycerka tworząc Nadleśnictwo w obecnych granicach.