Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór na lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Leśnicy odpowiedzialni za kontakt z właścicielami lasów niepaństwowych:

  • Dorota Jaróżek - specjalista ds. lasów niepaństwowych (pok. nr 9 - siedziba Nadleśnictwa) tel. 33 8647352
  • Paweł Kreczmer  – specjalista ds. lasów niepaństwowych (tel. kom. 0600824336)

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów