Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Żywiecki Park Krajobrazowy

 

Utworzony w 1986 r. Żywiecki Park Krajobrazowy jest najstarszym parkiem krajobrazowym w polskich Karpatach

Utworzony w 1986 r. jest najstarszym parkiem krajobrazowym w polskich Karpatach. Park rozciąga się w Beskidzie Żywieckim od Zwardonia na zachodzie po Korbielów na wschodzie. Na południu sięga po granicę ze Słowacją, na północy jego ograniczenie stanowi w przybliżeniu droga Jeleśnia–Żywiec. Powierzchnia Żywieckiego Parku Krajobrazowego wynosi prawie 36 tys. ha, w tym ponad 4 tys. ha  na gruntach Nadleśnictwa Jeleśnia. Park obejmuje dwa pasma górskie: grupę Wielkiej Raczy i grupę Pilska.

Na terenie ŻPK objęto ochroną rezerwatową obszar o powierzchni 420 ha w dziewięciu rezerwatach, z czego sześć znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ujsoły: Dziobaki, Śrubita, Oszast, Lipowska, Butorza oraz Muńcoł.

Przeczytaj więcej o ŻPK