Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Ujsoły jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Położenie Nadleśnictwa na tle RDLP Katowice

Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa śląskiego, powiatu żywieckiego. Swym zasięgiem obejmuje 4 gminy: Ujsoły, Rajcza, Milówka i Węgierska Górka. Ma powierzchnię 273 km kw. Powierzchnia ogólna gruntów wynosi 13,5 tys. ha.

Od zachodu, południa i wschodu Nadleśnictwo Ujsoły graniczy z lasami Republiki Słowackiej.

 

Podział administracyjny na powiaty i gminy


Położenie wysokościowe terenów w zasięgu Nadleśnictwa

Tereny Nadleśnictwa Ujsoły należą do obszarów górskich o urozmaiconej rzeźbie terenu, różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem nadleśnictwa wynosi około 830 m.

- Wysokość bezwzględna najniższego punktu wynosi ok. 490 m n.p.m. Jest on położony w leśnictwie Nickulina – oddział 126g, na granicy gmin Rajcza i Milówka;

Wysokość bezwzględna najwyższych punktów, które stanowią szczyty górskie wynoszą:
1324 m n.p.m. – Lipowska,   1322 m n.p.m. – Rysianka

Obydwa punkty zlokalizowane są na terenie leśnictwa Gawłowskie (Wieś Złatna).

Położenie przyrodniczo-leśne

Według „Regionalizacji Przyrodniczo Leśnej" (IBL-Trampler 1999), opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (obowiązującej w LP), Nadleśnictwo Ujsoły położone jest w:

Krainie Karpackiej (VIIII):

           Mezoregionie Beskidu Żywieckiego (VIII.4.a)

Mezoregion Beskidu Żywieckiego obejmuje lasy położone w całym zasięgu Nadleśnictwa.

Położenie przyrodniczo-leśne Nadleśnictwa