Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Ujsoły zlokalizowane są 4 pomniki przyrody, w tym:

  • drzewa zlokalizowane w 2 grupach,  

Wiąz górski - 2 szt

Lipa drobnolistna - grupa 5 drzew - 1 szt

  • pomnik przyrody powierzchniowy "Stanowisko storczyków w Złatnej Hucie" –  1 szt. (2,79 ha).

    Ochroną objęta jest mozaika podmokłych łąk z udziałem ostrożenia, młak niskoturzycowych z wełnianką, charakteryzująca się występowaniem następujących gatunków storczyków: storczyk męski (Orchis mascula), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza fuchsii), kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), podkolan biały (Platanthera bifolia), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), listera jajowata (Listera ovata), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), kruszczyk zielonolistny (Epipactis helleborine)