Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Ujsoły przeważają siedliska lasu mieszanego górskiego z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność przekracza 316 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 

 • 97 proc. – siedliska lasowe (LMG, LG, LŁG)
 • 3 proc. – siedliska borowe (BWG, BMG)

Udział gatunków lasotwórczych

 • 83,2 proc. – świerk
 • 14,4 proc. – buk
 • 1,2 proc. – jodła
 • 1,2 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 15 proc. – I klasa
 • 14 proc. – II klasa
 • 8 proc. – III klasa
 • 13 proc. – IV klasa
 • 13 proc. – V klasa
 • 37 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Świerk – 337 m sześc./ha
 • Buk – 219 m sześc./ha
 • Jodła – 187 m sześc./ha